Sharepoint Online: Jak najít a smazat prázdné složky – tuned

V předchozím článku Sharepoint Online: Jak najít a smazat prázdné složky jsem popisoval, jak lze pomocí knihovny PnP PowerShell vytvořit report prázdných složek a tyto smazat z knihovny dokumentů.

Skripty, které jsem použil tak jsou plně funkční, ale narazil jsem na jednu dost podstatnou věc: potřebuji smazat prázdné složky z knihovny dokumentů, ale nikoliv z celé knihovny ale z konkrétní podsložky a to ty původní skripty neumí. Ale protože jsem tuto funkcionalitu opravdu potřeboval (procházím knihovnu, kde jsou tisíce složek), tak jsem si k tomu sednul a vyplodil jsem tento vytuněný skript:

#Parametery
$SiteURL = "https://vas-tenant.sharepoint.com/sites/Site"

# $DocumentLibraryName = "Documents"
$DocumentLibraryName = "Sdilene dokumenty"

$FolderSiteRelativeURL = "$DocumentLibraryName/Slozka/Slozka/Archiv_Slozka/Nejnizsi slozka"

# Testovaci rezim - pokud je true, neprovede vymaz ale jen vypis
$reportOnly = $true

# Zda exportovat do CSV
$timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd-HHmm"
$CSVExport = $true
$CSVFile = "C:\Temp\DeletedFolderReport-$timestamp.csv"

# Nastavte na $true pouze, pokud mate plne otestovano; $true = nepta se na smazani, $false = zepta se pred smazanim
$force = $false
Connect-PnPOnline -Url $SiteURL -Interactive

Function Delete-FolderContent($Folder){

  $EmptyFolderArray = @()

  $Subfolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $Folder -ItemType Folder

  ForEach ($Subfolder in $Subfolders)
  {
    $folderPath = $Folder+"/"+$Subfolder.Name
    Write-host $folderPath -ForegroundColor Yellow 
    # Remdddove-PnPListItem -List $ListName -Identity $Item.Id -Recycle -Force
    Write-host "Folder name:"$Subfolder.Name" - Items:"$Subfolder.ItemCount

    #Get all files & Reload Sub-folders from the given Folder
    $CountFiles = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $folderPath -ItemType File
    $CountSubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $folderPath -ItemType Folder

    Write-host " Files: "$CountFiles.Count" Folders: "$CountSubFolders.Count -ForegroundColor Cyan

    If ($CountFiles.Count -eq 0 -and $CountSubFolders.Count -eq 0)
    {
      Write-host " Folder name: ["$Subfolder.Name"] - folder is empty - DELETE" -ForegroundColor Green

      if ($reportOnly -ne $true){
        Write-Host " Deleted folder:" $Subfolder.Name "in" $Folder -ForegroundColor Red
        Remove-PnPFolder -Name $Subfolder.Name -Folder $Folder -force:$force -Recycle
      }
      else{
        Write-Host " Report only: Deleted folder:" $Subfolder.Name "in" $Folder -ForegroundColor Red
      }


      # Export do CSV

      If($CSVExport -eq $true){

        #Add the Data to Object
        $EmptyFolderData = New-Object PSObject
        $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty FolderName($Subfolder.Name)
        $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty RelativeURL($Folder)
        $EmptyFolderArray += $EmptyFolderData

        #Export to CSV File
        #$EmptyFolderArray | Export-CSV $CSVFile -NoTypeInformation -Append
      }
    }
    Else{
      
      Write-host " Folder name: ["$Subfolder.Name"] - contains data - keep" -ForegroundColor Red     

    }

    Write-host "`n"
    
    Delete-FolderContent($folderPath)
    
  }

  If($CSVExport -eq $true){

    #Export to CSV File
    $EmptyFolderArray | Export-CSV $CSVFile -NoTypeInformation -Append
  }

}

Delete-FolderContent($FolderSiteRelativeURL)

Výše uvedený skript má několik základních parametrů:

$SiteURL – adresa sharepoint webu

$DocumentLibraryName – název knihovny dokumentů, většinou nabývá hodnoty „Documents“ nebo „Sdilene Dokumenty“ viz popisek v předchozím článku
 
$FolderSiteRelativeURL – relativní cesta ke složce, nad kterou chcete report a výmaz prázdných složek provést. Výmaz se provede rekurzivně.
 
$reportOnly – pokud je $true, simuluje se výmaz prázdné složky, ale reálně se neprovede
 
$CSVExport – pokud je $true, všechny složky, které neobsahují data a jsou určeny k výmazu, budou exportovány do CSV souboru $CSVFile
 
$force – pokud je nastaveno na $true, systém se neptá, zda složku smazat, ale rovnou ji maže, pokud je nastaveno na $false, každý výmaz je potřeba potvrdit.
Potvrdit vymaz slozky

Skript také pamatuje na to, že některé složky můžete smazat omylem, pokud tak učiníte, přesune smazaná data do koše.

Jednou z dalších vychytávek, zejména pro zpětnou kontrolu, je výpis aktuální zpracovávané pozice včetně informace o počtu souborů a složek v dané složce

Závěrem

Pokud potřebujete ve vaší organizaci pomoct s migrací do Microsoft 365 nebo Azure, vyřešit zabezpečení nebo proškolit uživatele, ozvěte se mi, určitě něco vymyslíme.

Napsat komentář