Sharepoint Online: Jak najít a smazat prázdné složky

Dnes přicházím s návodem, jak v Knihovně dokumentů, umístěné na na Sharepointu Online, získat seznam prádných složek a případně je ještě i smazat.

Dostal se ke mě požadavek od klienta, že po jejich interní akci, která souvisela s úklidem a přesouváním dat, objevili spousty prázdných složek a zda-li by bylo možné tyto složky automaticky najít a smazat.

No asi takhle, kdyby to nešlo, tak tento článek nevznikne.

Obsah

Připojení se ke knihovně dokumentů

Pro tuhle akci použijeme PnP PowerShell. Pokud nevíte, co to je a jak jej nainstalovat, doporučuji začít těmito odkazy:

Předpokládám tedy, že modul PnP Management Shell máte ve svém počítači nainstalovaný a že disponujete PowerShellem verze 7.

Nejprve tedy bude potřeba nadefinovat několik proměnných a připojit se k Sharepoint Site pomocí právě PnP.

#Parametry

# Adresa Sharepoint Online webu
$SiteURL = "https://vas_tenant.sharepoint.com/sites/vase_site"

# Nazev knihovny dokumentu
$DocumentLibraryName = "Documents"

# Pripojeni
Connect-PnPOnline -Url $SiteURL -Interactive

# Nacteni webu a Root adresare do promennych
$Web = Get-PnPWeb
$List = Get-PnPList -Identity $DocumentLibraryName -Includes RootFolder

Pokud by se vyskytla chyba, že nelze načíst seznam do proměnné $List, vypište si všechny seznamy a knihovny pomocí příkazu Get-PnPList – bez parametrů

Get-PnPList -Identity $DocumentLibraryName
Get-PnPList

Problém s načtením knihovny bude souviset s tím, že název knihovny není document, ale „Sdílene dokumenty“, pak tedy změňte příkaz $DocumentLibraryName na

$DocumentLibraryName = "Sdilene dokumenty"

Nyní byste měli mít všechny prerekvizity potřebné k tomu, abyste mohli získávat informace z dokumentové knihovny.

Seznam prázdných složek

Níže vypsaná funkce vezme celou Sharepoint site a projde všechny adresáře od Rootu až do posledního zanoření s tím, že vynechá systémové složky (název Forms nebo začíná „_“). Skript projde všechny složky rekurzivně. Pokud je složka prázdná, zareportuje ji.

Skript všechny nálezy vypíše na obrazovku a zároveň uloží výstup do CSV „C:\Temp\EmptyFolterReport.csv„.

# Funkce inspirovana: https://www.sharepointdiary.com/2018/09/sharepoint-online-delete-empty-folders-using-powershell.html

Function Get-PnPEmptyFolder([Microsoft.SharePoint.Client.Folder]$Folder)
{
 
  $EmptyFolderArray = @()
  
  $FolderSiteRelativeURL = $Folder.ServerRelativeUrl.Substring($Web.ServerRelativeUrl.Length+1)
  
  #Process all Sub-Folders
  $SubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType Folder
  Foreach($SubFolder in $SubFolders)
  {
    #Exclude "Forms" and Hidden folders
    If(($SubFolder.Name -ne "Forms") -and (-Not($SubFolder.Name.StartsWith("_"))))
    {
      #Call the function recursively
      Get-PnPEmptyFolder -Folder $SubFolder
    }
  }
  
  #Get all files & Reload Sub-folders from the given Folder
  $Files = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType File
  $SubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType Folder
 
  If ($Files.Count -eq 0 -and $SubFolders.Count -eq 0)
  {
    #Delete the folder
    $ParentFolder = Get-PnPProperty -ClientObject $Folder -Property ParentFolder
    $ParentFolderURL = $ParentFolder.ServerRelativeUrl.Substring($Web.ServerRelativeUrl.Length+1)  

    Write-Host -f Green ("Empty Folder: '{0}' at '{1}'" -f $Folder.Name, $Folder.ServerRelativeURL)
    
    #Add the Data to Object
    $EmptyFolderData = New-Object PSObject
    $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty FolderName($Folder.Name)
    $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty RelativeURL($Folder.ServerRelativeURL)
    $EmptyFolderArray += $EmptyFolderData
  }

  #Export to CSV File
  $EmptyFolderArray | Export-CSV "C:\Temp\EmptyFolderReport.csv" -NoTypeInformation -Append
 
}

Smazání prázdných složek

Pokud jste provedli řádnou kontrolu pomocí předchozího skriptu, můžete přejít k samotnému smazání prázdných složek.

Níže vypsaná funkce vezme celou Sharepoint Site a projde všechny adresáře od Rootu až do posledního zanoření s tím, že vynechá systémové složky (název Forms nebo začíná „_“). Skript projde všechny složky rekurzivně. Pokud je složka prázdná, smaže ji!.

Skript všechny nálezy vypíše na obrazovku a zároveň uloží výstup do CSV „C:\Temp\DeletedFolderReport.csv„.

# Funkce inspirovana: https://www.sharepointdiary.com/2018/09/sharepoint-online-delete-empty-folders-using-powershell.html

Function Delete-PnPEmptyFolder([Microsoft.SharePoint.Client.Folder]$Folder)
{
 
  $EmptyFolderArray = @()
  
  $FolderSiteRelativeURL = $Folder.ServerRelativeUrl.Substring($Web.ServerRelativeUrl.Length+1)
  
  #Process all Sub-Folders
  $SubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType Folder
  Foreach($SubFolder in $SubFolders)
  {
    #Exclude "Forms" and Hidden folders
    If(($SubFolder.Name -ne "Forms") -and (-Not($SubFolder.Name.StartsWith("_"))))
    {
      #Call the function recursively
      Get-PnPEmptyFolder -Folder $SubFolder
    }
  }
  
  #Get all files & Reload Sub-folders from the given Folder
  $Files = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType File
  $SubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType Folder
 
  If ($Files.Count -eq 0 -and $SubFolders.Count -eq 0)
  {
    #Delete the folder
    $ParentFolder = Get-PnPProperty -ClientObject $Folder -Property ParentFolder
    $ParentFolderURL = $ParentFolder.ServerRelativeUrl.Substring($Web.ServerRelativeUrl.Length+1)  

    Remove-PnPFolder -Name $Folder.Name -Folder $ParentFolderURL -Force -Recycle

    Write-Host -f Green ("Empty Folder: '{0}' at '{1}'" -f $Folder.Name, $Folder.ServerRelativeURL)
    
    #Add the Data to Object
    $EmptyFolderData = New-Object PSObject
    $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty FolderName($Folder.Name)
    $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty RelativeURL($Folder.ServerRelativeURL)
    $EmptyFolderArray += $EmptyFolderData
  }

  #Export to CSV File
  $EmptyFolderArray | Export-CSV "C:\Temp\DeletedFolderReport.csv" -NoTypeInformation -Append
 
}

Tento skript by šel ještě vylepšit a to tak, že bychom přidali na začátek skriptu ještě „pojistku“ (proměnnou) která by provedla výmaz jen tehdy, pokud by byla proměnná nastavena na true/false.

# Testovaci rezim - pokud je true, neprovede vymaz ale jen vypis
$reportOnly = $true

Samotná funkce Delete-PnPEmptyFolder by se pak změnila takto:

# Funkce inspirovana: https://www.sharepointdiary.com/2018/09/sharepoint-online-delete-empty-folders-using-powershell.html

Function Delete-PnPEmptyFolder([Microsoft.SharePoint.Client.Folder]$Folder)
{
 
  $EmptyFolderArray = @()
  
  $FolderSiteRelativeURL = $Folder.ServerRelativeUrl.Substring($Web.ServerRelativeUrl.Length+1)
  
  #Process all Sub-Folders
  $SubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType Folder
  Foreach($SubFolder in $SubFolders)
  {
    #Exclude "Forms" and Hidden folders
    If(($SubFolder.Name -ne "Forms") -and (-Not($SubFolder.Name.StartsWith("_"))))
    {
      #Call the function recursively
      Get-PnPEmptyFolder -Folder $SubFolder
    }
  }
  
  #Get all files & Reload Sub-folders from the given Folder
  $Files = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType File
  $SubFolders = Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl $FolderSiteRelativeURL -ItemType Folder
 
  If ($Files.Count -eq 0 -and $SubFolders.Count -eq 0)
  {
    #Delete the folder
    $ParentFolder = Get-PnPProperty -ClientObject $Folder -Property ParentFolder
    $ParentFolderURL = $ParentFolder.ServerRelativeUrl.Substring($Web.ServerRelativeUrl.Length+1)  

    # Remove-PnPFolder -Name $Folder.Name -Folder $ParentFolderURL -Force -Recycle
    # Write-Host -f Green ("Empty Folder: '{0}' at '{1}'" -f $Folder.Name, $Folder.ServerRelativeURL)
    
    if ($reportOnly -ne $true)
    {
     #Delete the folder
     Write-Host "Deleted folder:" $Folder.Name "in" $ParentFolderURL -ForegroundColor Red
     Remove-PnPFolder -Name $Folder.Name -Folder $ParentFolderURL -Force -Recycle
    }
    else
    {
     Write-host $parentFolder
     Write-Host "Empty folder:" $Folder.Name "in" $ParentFolderURL -ForegroundColor Green
    }

    
    
    #Add the Data to Object
    $EmptyFolderData = New-Object PSObject
    $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty FolderName($Folder.Name)
    $EmptyFolderData | Add-Member NoteProperty RelativeURL($Folder.ServerRelativeURL)
    $EmptyFolderArray += $EmptyFolderData
  }

  #Export to CSV File
  $EmptyFolderArray | Export-CSV "C:\Temp\DeletedFolderReport.csv" -NoTypeInformation -Append
 
}

Volání funkcí

Výše uvedené funkce by se pak volaly jednoduše pomocí těchto příkazů:

# Spusteni reportu - vypis prazdnych slozek
Get-PnPEmptyFolder $List.RootFolder

# Spusteni reportu - smazani prazdnych slozek
Delete-PnPEmptyFolder $List.RootFolder

Napsat komentář