Entra AD Connect – přesun na nový server

S dříve publikovaným článkem (Entra AD Sync (Azure AD Sync) – In-place upgrade) souvisí jedna věc. Verze operačních systémů, které Entra Connect V2 podporuje. Oproti Azure AD Connect došlo k některým změnám v podpoře a s tím u mnohých klientů souvisí potřeba přesunu Entra Connect na nový server.

V tomto videu je zaznamenán postup, jak ze starého serveru přesunout Microsoft Entra Connect na server nový.

Migrace probíhala z Azure AD Connect verze 1.6 na nový Microsoft Entra Connect V2.

Entra Connect V2: Podpora a hlavní změny

Systémy Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 již nejsou podporovány.

SQL Server 2019 vyžaduje jako serverový operační systém Windows Server 2016 nebo novější. Vzhledem k tomu, že Microsoft Entra Connect v2 obsahuje komponenty SQL Serveru 2019, nejsou již podporovány starší verze Windows Server.

SQL Server 2019 LocalDB

Předchozí verze Microsoft Entra Connect byly dodávány s SQL Server 2012 LocalDB. Verze V2.0 se dodává s SQL Server 2019 LocalDB, která slibuje vyšší stabilitu a výkon a obsahuje několik oprav chyb souvisejících se zabezpečením. SQL Server 2012 ukončila rozšířenou podporu v červenci 2022.

Visual C++ Redist 14

SQL Server 2019 vyžaduje prostředí Visual C++ Redist 14. Tento Redistributable je nainstalován spolu s balíčkem Microsoft Entra Connect V2, takže pro aktualizaci prostředí C++ nemusíte podnikat žádné kroky.

TLS 1.2

Protokoly TLS1.0 a TLS 1.1 jsou považovány za nebezpečné. Společnost Microsoft je vyřazuje. Tato verze Microsoft Entra Connect podporuje pouze protokol TLS 1.2. Všechny verze systému Windows Server, které jsou podporovány pro Microsoft Entra Connect V2, již standardně používají protokol TLS 1.2. Pokud váš server nepodporuje protokol TLS 1.2, budete jej muset před nasazením aplikace Microsoft Entra Connect V2 povolit.

PowerShell 5.0

Tato verze Microsoft Entra Connect obsahuje několik rutin, které vyžadují PowerShell 5.0, takže tento požadavek je novou podmínkou pro Microsoft Entra Connect.

Požadavky na Active Directory

  • Verze schématu služby Active Directory a funkční úroveň doménové struktury musí být Windows Server 2003 nebo novější.
  • Řadiče domény mohou používat libovolnou verzi, pokud jsou splněny požadavky na verzi schématu a úroveň doménové struktury. Pokud potřebujete provozovat Active Dorectory se systémem Windows Server 2016 nebo starším, může být zapotřebí placený program podpory.
  • Řadič domény používaný nástrojem Microsoft Entra ID musí být zapisovatelný. Použití řadiče domény pouze pro čtení (RODC) není podporováno.
  • Používání lokálních doménových struktur nebo domén pomocí „tečkovaných“ (název obsahuje tečku „.“) názvů NetBIOS není podporováno.
  • Doporučuje se povolit koš služby Active Directory.

Užitečné odkazy

Napsat komentář