Microsoft AI Syntex: Váš inteligentní asistent pro správu obsahu

Microsoft Syntex je cloudová služba, která využívá umělou inteligenci (AI) k automatizaci zpracování obsahu a extrakci znalostí. Pomáhá transformovat obsah do strukturovaných dat, která lze snadno vyhledávat, analyzovat a opakovaně používat. Služba Microsoft Syntex nabízí celou způsobů využití pro zlepšení správy obsahu v podniku.

Nabízí inteligentní zpracování dokumentů využívá umělou inteligenci (AI) a pokročilé strojové učení k automatickému a promyšlenému hledání, organizování a klasifikaci dokumentů ve vašich knihovnách SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive for Business a Exchange.

Obsah

Jak Microsoft AI Syntex pomáhá firmám?

Microsoft Syntex umožňuje vytvářet moderní šablony na základě nejčastěji používaných obchodních dokumentů a tyto šablony pak využívat k automatickému generování nových dokumentů pomocí seznamů v rámci Microsoft SharePoint nebo uživatelských vstupů jako zdroje dat. Tímto způsobem může Syntex pomoci firmám zefektivnit jejich procesy a zvýšit produktivitu.

Výhody Microsoft AI Syntex

Hlavní výhody Microsoft AI Syntex zahrnují:

1. Pochopení a shromažďování obsahu: Díky funkcím tagování (štítkování), shrnutí, překladu a možnostem automatického sestavování může Syntex pomoci firmám efektivněji spravovat obsah.

2. Vyhledávání opětovné využívání obsahu: Vyhledávání s využitímn technologie AI, elektronický podpis a integrace do podnikových procesů na bázi umělé inteligence umožňují společnostem efektivněji vyhledávat a opakovaně používat jejich obsah.

3. Analýza a ochrana obsahu: Obsah je po celou dobu svého životního cyklu chráněn a analyzován pomocí zabezpečení a dodržování předpisů, zálohování a obnovy a pokročilé správy obsahu s využitím AI.

4. Automatizace procesů souvisejících s obsahem: Syntex dokáže zachytit informace v obchodních dokumentech a přeměnit je na funkční znalosti vaší organizace, čímž automatizuje obsahové procesy a zvyšuje produktivitu.

5. Zlepšení přesnosti vyhledávání a řízení rizik v oblasti dodržování předpisů: Díky službám a funkcím umělé inteligence pro obsah můžete začlenit porozumění obsahu a jeho klasifikaci přímo do toku správy obsahu, zlepšit přesnost vyhledávání a řídit rizika shody s předpisy.

Souhrnně řečeno, Microsoft AI Syntex může společnostem pomoci zefektivnit procesy správy obsahu, zvýšit produktivitu a efektivněji řídit rizika (ne)shody s předpisy. Je to výkonný nástroj pro firmy všech velikostí.

Syntex nabízí 11 základních funkcí

Microsoft Syntex podporuje více než 300 různých typů obsahu a zahrnuje 11 funkcí. Jedná se o tyto funkce:

 • Vylepšení (obohacení) obsahu: Umělá inteligence bez nutnosti znalosti kódu (no-code), která vylepšuje váš obsah a pomáhá vám porozumět a strukturovat informace, čímž zjednodušuje vaše obchodní postupy.
 • Zpracování dokumentů: Pomůže vám porozumět informacím, označit je a zabezpečit, přičemž integruje umělou inteligenci ze služeb Microsoft Azure, AI Builder a dalších zdrojů společnosti Microsoft.
 • Sumarizace: Využívá umělou inteligenci k vytváření souhrnů obsahu, které na vyžádání destilují klíčové body.
 • Sestavování obsahu: Pomáhá uživatelům automaticky generovat dokumenty pomocí šablon a metadat.
 • Zpracování obrázků, zvuku a videa: Umožňuje uživatelům zpracovávat a označovat obrázky pomocí téměř 10 000 automaticky rozpoznaných objektů „out of box“ a extrahovat text z obrázků v aplikacích SharePoint a Exchange pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR).
 • Propojení: Pomáhá uživatelům propojovat, objevovat a opakovaně používat obsah pomocí vyhledávání s umělou inteligencí.
 • Elektronický podpis: Jedním z nejrychleji rostoucích typů transakcí s obsahem je elektronický podpis. Žádosti o elektronický podpis můžete odesílat pomocí aplikací Syntex, Adobe Acrobat Sign, DocuSign nebo některého z dalších partnerských řešení společnosti Microsoft pro elektronický podpis.
 • Vyhledávání: Staví na platformě Microsoft Search a poskytuje efektivní způsoby dotazování, tvarování a vyhledávání obsahu a dat obsažených v souborech.
 • Anotace: Můžete používat anotace – inkoust, poznámky, redigování, razítka a komentáře – k jakémukoli obsahu, aniž byste museli měnit původní soubory.
 • Zpracování pravidel obsahu: Syntex pro zpracování obsahu umožňuje vytvářet jednoduchá pravidla pro spuštění návazných akcí v posloupnosti úloh, jako je transakce, upozornění nebo pracovní postup (workflow).
 • Akcelerátory a šablony: Společnost Microsoft poskytuje řadu akcelerátorů aplikací pro běžné vzory a scénáře, s nimiž se organizace setkávají.
Další rozšířené funkce: Microsoft 365 Archive (Preview)
Další rozšířené funkce: Microsoft 365 Backup (Preview)

Microsoft 365 Archive je nákladově přijatelné řešení úložiště pro neaktivní nebo historická data v SharePointu. Vzhledem k tomu, že se data archivují v rámci prostředí Microsoftu, jsou také zachována pravidla pro zabezpečení obsahu, dodržování předpisů, vyhledávání a také metadata. Tato fuknce je zatím v tzv. Preview a momentálně ji testujeme.

Microsoft 365 Backup poskytuje moderní možnosti zálohování a obnovení pro SharePoint, Exchange Online a OneDrive pro firmy. Díky Microsoft 365 Backup vaše organizace ví, že se váš obsah bezpečně a efektivně zálohuje a dá se obnovit během několika hodin a ne měsíců. Tato fuknce je zatím v tzv. Preview a momentálně ji testujeme.

Cena Microsoft AI Syntex

Microsoft AI Syntex je k dispozici na bázi platby za použití prostřednictvím Azure předplatného. Fakturace je založena na celkovém počtu zpracovaných stránek, přičemž Microsoft účtuje 0,10 USD za stránku pro nestrukturované dokumenty a 0,01 USD za stránku pro předdefinované dokumenty.

Závěr

Microsoft AI Syntex je silným nástrojem pro správu obsahu, který může pomoci firmám zefektivnit jejich procesy a zvýšit produktivitu. Jeho výhody převažují nad jeho náklady, což ho činí atraktivním řešením pro firmy všech velikostí. Obrovskou výhodou je, že jej lze platit v rámci Azure předplatného a tedy zpětně podle toho, jak jej zrovna využíváte. A pokud si pořídíte předplatné od Microsoft partnera v rámci programu CSP, platíte zpětně na fakturu a to i v EURech nebo korunách bez nutnosti kamkoliv zadávat platební kartu.

Napsat komentář